ໂປຣ
ຜະລິດຕະພັນ

ການວິນິດໄສທາງຊີວະເຄມີວັດຖຸດິບທົ່ວໄປ